Wybierz język:

Strona główna

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2030 r., jednym z celów naszego kraju jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy utworzyła Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, aby promować technologie pozwalające na oszczędność energii cieplnej i elektrycznej oraz propagować wytwarzanie energii z czystych źródeł odnawialnych. 

 

 

  • Piknik Naukowy
  • Ustawa o OZE

Serdecznie zapraszamy na Piknik Naukowy 8 maja 2015r. w godz. 11.00 - 17.00 w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach. Celem pikniku jest przekazanie w sposób przystępny i zrozumiały wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, a przy tym zapewnienie zabawy i wypoczynku dla całej rodziny.

Podczas Pikniku swoje stanowiska i pokazy z dziedziny chemii, fizyki, czy robotyki zaprezentują wyższe uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Będzie okazja zobaczyć w akcji maszyny sterowane radiowo i drony, spróbować swoich sił na pojeździe samobalansującym typu Seegway, a także wziąć udział w wielu ciekawych eksperymentach.

Wstęp wolny

Ustawa o OZE

Z dniem 4 maja podpisana przez prezydenta 11 marca ustawa o OZE weszła w życie. 

Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE  jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. Chodzi o to, że właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa przez 15 lat. Ustawa reguluje też kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii