Wybierz język:

O Centrum

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2030 r., jednym z celów naszego kraju jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy utworzyła Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, aby promować technologie pozwalające na oszczędność energii cieplnej i elektrycznej oraz propagować wytwarzanie energii z czystych źródeł odnawialnych. Swoje cele realizujemy kilkoma ścieżkami.

W ramach Centrum Odnawialnych Źródeł Energii  wspieramy rozwój innowacyjnych technologii prowadząc szereg działań badawczych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych.

Pomagamy zdobyć środki unijne na realizację inwestycji, projektów badawczych, projektów innowacyjnych w skali światowej oraz projektów łączących sferę nauki i biznesu.

Doradzamy zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom w zakresie doboru energooszczędnych urządzeń, szacujemy czas zwrotu inwestycji, podpowiadamy na jakie formy wsparcia finansowego możesz liczyć. Pomożemy załatwić wszystkie formalności .

Wykonujemy  audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Podpowiemy Ci, co możesz zrobić, żeby mniej płacić za rachunki energii elektrycznej oraz wody.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii skierowane dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych zainteresowanych tematyką energooszczędnych technologii.

  • Piknik Naukowy
  • Ustawa o OZE

Serdecznie zapraszamy na Piknik Naukowy 8 maja 2015r. w godz. 11.00 - 17.00 w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach. Celem pikniku jest przekazanie w sposób przystępny i zrozumiały wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, a przy tym zapewnienie zabawy i wypoczynku dla całej rodziny.

Podczas Pikniku swoje stanowiska i pokazy z dziedziny chemii, fizyki, czy robotyki zaprezentują wyższe uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Będzie okazja zobaczyć w akcji maszyny sterowane radiowo i drony, spróbować swoich sił na pojeździe samobalansującym typu Seegway, a także wziąć udział w wielu ciekawych eksperymentach.

Wstęp wolny

Ustawa o OZE

Z dniem 4 maja podpisana przez prezydenta 11 marca ustawa o OZE weszła w życie. 

Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE  jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. Chodzi o to, że właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa przez 15 lat. Ustawa reguluje też kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii